Usluge i
projekti

Prepoznaj - otkrij DNK talent

SAVJETOVANJE ZA POSTUPAK PROFESIONALNE SELEKCIJE I PROCJENE POSTOJEĆIH DJELATNIKA

Zapošljavanje novih djelatnika je vrlo rizičan postupak: potencijalnog kandidata rijetko imamo prilike vidjeti "na djelu", a k tome postoji i rizik neuklapanja u postojeći tim i organizacijsku kulturu.

... za one koji žele znati više...

Svrha profesionalne selekcije i procjene (potencijalnih) djelatnika je utvrđivanje potencijala i područja razvoja, usklađenost osobnih karakteristika djelatnika sa zahtjevima radnog mjesta, karakteristikama ostalih članova tima i organizacijske kulture.

Procjenom potencijala postojećih djelatnika utvrdit ćete njihove potencijale za daljnji razvoj, ali i potrebna područja poboljšanja te usmjeriti potrebne resurse na ciljane potrebe razvoja.

Na radni učinak djelatnika utječe:

  • ono što djelatnik ZNA, dakle znanja i vještine stečene formalnim obrazovanjem ili dosadašnjim radnim iskustvom
  • ono što djelatnik MOŽE, dakle predispozicije djelatnika, odnosno sposobnosti i struktura ličnosti
  • ono što djelatnik ŽELI / HOĆE, dakle motivacija i interesi djelatnika.

Prednost se uglavnom daje onome što kandidat "ŽELI ILI HOĆE" i onome što "MOŽE". Uz potrebne predispozicije, znanje i vještine ("ZNA") se mogu razvijati.  Na "ŽELI / HOĆE" utjecat ćemo adekvatnim sustavima nagrađivanja, dok na "MOŽE" nemamo utjecaja.

Svaki od navedenih elemenata procjenjuje se određenim alatima:

Sposobnosti i struktura ličnosti ("može") testovi sposobnosti i upitnici ličnosti

Motivacija ("želi") upitnici interesa i intervju

Znanje ("zna") testovi znanja i intervju

Kompetencije ("zna") centri procjene i kompetencijski intervju

Artis Rei iskustvo i pristup

U dosadašnjem radnom iskustvu provjerenim psihologijskim instrumentima, motivacijskim razgovorom, situacijskim testiranjem i 360* metodomprocijenili smo više od 6.000 kandidata i djelatnika te zaposlili više od 2.000 djelatnika.

Primjenom i kombiniranjem većeg broja različitih metoda postižemo izuzetno visoku točnost procjene i osiguravamo nezavisnu i objektivnu provjeru usklađenosti (potencijalnih) djelatnika i radnog mjesta: kako biste bili sigurni u svoju odluku.

Metodologijom koju koristimo (psihologijski testovi: testovi sposobnosti, upitnici ličnosti i interesa; centri procjene, intervju i 360* procjena) i temeljem zahtjeva konkretnog radnog mjesta, za svakog djelatnika utvrdit ćemo osnovne prednosti i potrebna područja razvoja (kompetencije koje je potrebno dodatno usavršavati). Time ćemo postići maksimizaciju radnog učinka i zadovoljstvo pojedinca, ali i ostalih članova tima.

Kandidate i djelatnike procjenjujemo s obzirom na:

  • ispunjenje odgovornosti, specifičnih za radno mjesto
  • organizacijske i strateške zahtjeve
  • ključna ponašanja (kompetencije) za uspješno izvršenje radnih zadataka

Kao zaključak procjene za svakog kandidata / djelatnika izrađujemo pismeno mišljenje koje uključuje sposobnosti kandidata i potencijal za daljnji razvoj, prednosti i nedostatke u odnosu na radno mjesto, stupanj razvijenosti ključnih kompetencija i potrebna područja razvoja, motivaciju i izvore motivacije te profesionalne ciljeve i interese.

Za primjer pismenog mišljenja, kontaktirajte nas na info@artis-rei.hr

Artis Rei na djelu: saznajte kako je Artis Rei pomogao svojim klijentima poboljšati postupak odabira izvrsnih

Primjeri iz prakse

  • Odabir djelatnika i razvoj organizacijske kulture
  • Procjena prodajnih kompetencija
Registracija
Artis Rei d.o.o. za upravljanje ljudskim resursima
II. gajnički vidikovac 20, 10000 Zagreb
mob.: +385 91 532 6990
info@artis-rei.hr | barbara@artis-rei.hr
Artis Rei d.o.o. © 2013. Sva prava pridržana.
razvoj: Radiona